Welcome to our Community
Wanting to join the rest of our members? Feel free to sign up today.
Sign up

Thông báo

Các thông báo chính thức từ BQT.
9
Threads
65
Messages
9
Threads
65
Messages

Đạo diễn & Kịch bản New

Kịch bản, Nghiệp vụ đạo diễn & Đạo diễn
260
Threads
892
Messages

Quay phim & Ánh sáng New

Kỹ thuật, nghệ và xử lý ánh sáng trong quay phim.
224
Threads
1.1K
Messages

Thảo luận về Tiền kỳ

Các thảo luận khác nằm ngoài các mục trên liên quản đến tiền kỳ.
6
Threads
13
Messages
6
Threads
13
Messages

Kỹ xảo | Visual FX New

Thảo luận về kỹ xảo (VFX) trong hậu kỳ.
83
Threads
304
Messages

Adobe After Effects New

Thảo luận về Adobe After Effect.
515
Threads
1.9K
Messages
515
Threads
1.9K
Messages
  • FilmR

The Foundry NUKE New

Thảo luận về NUKE, NUKEX & NUKE STUDIO của The Foundry.
80
Threads
274
Messages
80
Threads
274
Messages

Thảo luận về Hậu kỳ

Thảo luận khác nằm ngoài các mục trên về hậu kỳ.
32
Threads
173
Messages
32
Threads
173
Messages

Phần mềm (DAW) New

Các công cụ thiết kế và chỉnh sửa âm thanh.
72
Threads
197
Messages
72
Threads
197
Messages

Plugins (AAX, RTAS, VST3, VST)

Plugins cho phần mềm thiết kế, biên tập âm thanh.
35
Threads
107
Messages
35
Threads
107
Messages

Tài liệu | Tutorials

Tutorials cho các Phần mềm thiết kế, biên tập âm thanh.
64
Threads
163
Messages
64
Threads
163
Messages

Royalty Music & Audio tracks New

Nhạc nền (soundtrack), theme music
56
Threads
302
Messages
56
Threads
302
Messages

Sound FX

Chia sẻ các bộ âm thanh hiệu ứng (Sound FX) dùng cho sản xuất hậu kỳ.
46
Threads
116
Messages
46
Threads
116
Messages

Phần mềm 2D New

Phần mềm thiết kế, drawing, painting, animation
73
Threads
291
Messages
73
Threads
291
Messages

Plugins 2D New

Plugins cho các phần mềm khác liên quan đến đồ họa và làm phim.
201
Threads
476
Messages
201
Threads
476
Messages

PhotoEditing/ Designing Tuts

Tutorials cho Photoshop, Illustrator và các phần mềm khác.
26
Threads
42
Messages
26
Threads
42
Messages

Phần mềm 3D Animation & 3D VFX New

Phần mềm làm phim hoạt hình 3D, đồ họa 3D và 3D VFX.
177
Threads
595
Messages

Plugins 3D VFX & Animation New

Plugins cho Phần mềm làm phim hoạt hình 3D, đồ họa 3D và 3D VFX.
139
Threads
351
Messages

Tutorials 3D VFX/ Animation New

Tutorials cho Phần mềm làm phim hoạt hình 3D, đồ họa 3D và 3D VFX.
262
Threads
515
Messages

3D Models - Releases New

3D Models cho các công cụ đồ họa 3D.
53
Threads
105
Messages

Textures

Những mẫu chất liệu, textures cho thiết kế 3D.
31
Threads
54
Messages
31
Threads
54
Messages

Kho tư liệu khác
(phần mềm, footage, stock, ...)

Video Footages New

Stock video, video background, keyed element, ...
97
Threads
676
Messages
97
Threads
676
Messages

Premiere Pro Templates New

Premiere Pro Templates/ Projects
190
Threads
208
Messages
190
Threads
208
Messages

After Effect Projects New

Chia sẻ projects cho After Effects
155
Threads
306
Messages
155
Threads
306
Messages

Phần mềm Windows New

Các phần mềm khác liên quan đến đồ họa, làm phim dành cho Windows.
201
Threads
1K
Messages

Phần mềm macOS New

Phần mềm, plugins dành cho người dùng MacOS
204
Threads
597
Messages
204
Threads
597
Messages
  • FilmR

No Supported! New

Nơi chứa các chủ đề chết, lỗi thời, vô nghĩa.
74
Threads
432
Messages
74
Threads
432
Messages

Forum statistics

Threads
3,743
Messages
13,112
Members
6,857
Latest member
vohai2k