Welcome to our Community
Wanting to join the rest of our members? Feel free to sign up today.
Sign up

Thông báo

Các thông báo chính thức từ BQT.
8
Threads
61
Messages
8
Threads
61
Messages

Đạo diễn & Kịch bản New

Kịch bản, Nghiệp vụ đạo diễn & Đạo diễn
82
Threads
256
Messages
82
Threads
256
Messages

Quay phim & Ánh sáng New

Kiến thức, tài liệu về kỹ thuật và nghệ thuật quay phim.
39
Threads
146
Messages
39
Threads
146
Messages

Editing & Coloring New

Kiến thức, tài liệu về dựng phim, chỉnh màu.
31
Threads
97
Messages
31
Threads
97
Messages

Photography New

Tài liệu chụp ảnh, nhiếp ảnh.
19
Threads
34
Messages
19
Threads
34
Messages

266
Threads
1.5K
Messages

Kỹ xảo | Visual FX New

Thảo luận về kỹ xảo (VFX) trong hậu kỳ.
84
Threads
276
Messages

Adobe After Effects New

Thảo luận về Adobe After Effect.
515
Threads
1.8K
Messages
515
Threads
1.8K
Messages

The Foundry NUKE

Thảo luận về NUKE, NUKEX & NUKE STUDIO của The Foundry.
80
Threads
274
Messages
80
Threads
274
Messages

Thảo luận về Hậu kỳ

Thảo luận khác nằm ngoài các mục trên về hậu kỳ.
32
Threads
171
Messages
32
Threads
171
Messages

Phần mềm (DAW)

Các công cụ thiết kế và chỉnh sửa âm thanh.
72
Threads
197
Messages
72
Threads
197
Messages

Plugins (AAX, RTAS, VST3, VST)

Plugins cho phần mềm thiết kế, biên tập âm thanh.
35
Threads
107
Messages
35
Threads
107
Messages

Tài liệu | Tutorials New

Tutorials cho các Phần mềm thiết kế, biên tập âm thanh.
65
Threads
162
Messages
65
Threads
162
Messages

Royalty Music & Audio tracks New

Nhạc nền (soundtrack), theme music
64
Threads
310
Messages
64
Threads
310
Messages

Sound FX

Chia sẻ các bộ âm thanh hiệu ứng (Sound FX) dùng cho sản xuất hậu kỳ.
46
Threads
116
Messages
46
Threads
116
Messages

Phần mềm 2D New

Phần mềm thiết kế, drawing, painting, animation
74
Threads
292
Messages
74
Threads
292
Messages

Plugins 2D New

Plugins cho các phần mềm khác liên quan đến đồ họa và làm phim.
203
Threads
478
Messages
203
Threads
478
Messages

PhotoEditing/ Designing Tuts New

Tutorials cho Photoshop, Illustrator và các phần mềm khác.
26
Threads
50
Messages
26
Threads
50
Messages

Phần mềm 3D Animation & 3D VFX New

Phần mềm làm phim hoạt hình 3D, đồ họa 3D và 3D VFX.
178
Threads
596
Messages

Plugins 3D VFX & Animation

Plugins cho Phần mềm làm phim hoạt hình 3D, đồ họa 3D và 3D VFX.
138
Threads
348
Messages

Tutorials 3D VFX/ Animation

Tutorials cho Phần mềm làm phim hoạt hình 3D, đồ họa 3D và 3D VFX.
262
Threads
515
Messages

3D Models - Releases

3D Models cho các công cụ đồ họa 3D.
53
Threads
105
Messages

Textures

Những mẫu chất liệu, textures cho thiết kế 3D.
31
Threads
54
Messages
31
Threads
54
Messages

Kho tư liệu khác
(phần mềm, footage, stock, ...)

Video Footages

Stock video, video background, keyed element, ...
95
Threads
670
Messages
95
Threads
670
Messages

Premiere Pro Templates New

Premiere Pro Templates/ Projects
191
Threads
209
Messages
191
Threads
209
Messages

After Effect Projects New

Chia sẻ projects cho After Effects
158
Threads
308
Messages
158
Threads
308
Messages

Phần mềm Windows New

Các phần mềm khác liên quan đến đồ họa, làm phim dành cho Windows.
204
Threads
1K
Messages

Phần mềm macOS New

Phần mềm, plugins dành cho người dùng MacOS
207
Threads
609
Messages
207
Threads
609
Messages

No Supported! New

Nơi chứa các chủ đề chết, lỗi thời, vô nghĩa.
76
Threads
424
Messages
76
Threads
424
Messages

Forum statistics

Threads
3,464
Messages
11,645
Members
6,894
Latest member
sadweasley