Plugins 3D VFX & Animation

Plugins cho Phần mềm làm phim hoạt hình 3D, đồ họa 3D và 3D VFX.

Plugins - 3ds Max

Plugins cho Autodesk 3ds Max.
56
Threads
144
Messages
56
Threads
144
Messages

Plugins - Maya

Plugins cho Autodesk Maya.
26
Threads
65
Messages
26
Threads
65
Messages

Plugins - Cinema 4D

Plugins cho Maxon Cinema 4D.
33
Threads
87
Messages
33
Threads
87
Messages
Replies
1
Views
982
buituananh93