Kỹ xảo | Visual FX

Thảo luận về kỹ xảo (VFX) trong hậu kỳ.

Phần mềm kỹ xảo New

Phần mềm kỹ xảo chuyên nghiệp trong sản xuất hậu kỳ.
22
Threads
81
Messages
22
Threads
81
Messages

Tracking/ Match-moving

Thảo luận về Matchmoving/ Tracking.
36
Threads
85
Messages
36
Threads
85
Messages

Matte Painting/ Rotoscoping

Thảo luận về Matte Painting/ Rotoscoping.
10
Threads
28
Messages
10
Threads
28
Messages
Replies
0
Views
343
Long Nguyễnn
Replies
6
Views
984
Sunlolo