Dựng phim, Chỉnh màu

Phần mềm Mới

Các phần mềm dựng phim và chỉnh màu chuyên nghiệp.
78
615
Chủ đề
78
Bài viết
615

Plugins, Presets Mới

Plugins hỗ trợ cho các phần mềm dựng phim và chỉnh màu.
97
588
Chủ đề
97
Bài viết
588

LUTs / 3D LUTs Mới

154
305
Chủ đề
154
Bài viết
305

Tutorials

Tutorrials về dựng phim và Chỉnh màu.
56
80
Chủ đề
56
Bài viết
80
Không có chủ đề nào trong forum này.