Dựng phim, chỉnh màu

Kiến thức, Tài liệu

Kiến thức, tài liệu về dựng phim, chỉnh màu.
23
116
23
Threads
116
Messages

Phần mềm New

Các phần mềm dựng phim và chỉnh màu chuyên nghiệp.
67
606
67
Threads
606
Messages

Plugins, Presets New

Plugins hỗ trợ cho các phần mềm dựng phim và chỉnh màu.
76
584
76
Threads
584
Messages

LUTs / 3D LUTs New

70
204
70
Threads
204
Messages

Tutorials New

Tutorrials về dựng phim và Chỉnh màu.
35
63
35
Threads
63
Messages
  • FilmR